Moon Tzu – Sztuka Tworzenia Internetu – Rozpoznanie

Dobre rozpoznanie obszaru zainteresowań ma wpływ na wszystkie dalsze działania. Bez wiedzy poruszamy się po omacku, często ryzykując złymi decyzjami lub niepotrzebnymi kosztami.

Obecność w Internecie dla firmy jest sprawą najwyższej wagi. Jest drogą do rozwoju, zwiększenia przychodów oraz odszukania właściwych klientów. Brak pokazania się w Internecie prowadzi do zapomnienia. Dlatego podstawowym działaniem każdej firmy jest zastanowienie się nad tym, w jaki sposób chcą się pojawić w Internecie oraz nad jak najszybszym pojawieniem się.

Poznając pięć podstawowych czynników sukcesu w Internecie można sprawnie przygotować się do wyboru odpowiedniej formy.

  1. Świadomość celu i zespół
  2. Sytuacja na rynku
  3. Rodzaj i właściwości rynku
  4. Motywacja
  5. Strategia

Kolejność wykorzystywania tych czynników jest bardzo ważna. Kiedy firma decyduje się na wkroczenie do Internetu musi znać cel, jaki chce osiągnąć oraz wiedzieć, jaki zebrać zespół (najlepiej taki, który jej pomoże osiągnąć sukces). Później musi poznać konkurencję, czym dysponuje, jak jest przygotowana, co planuje – dużo dowie się na podstawie obserwacji sytuacji na rynku. W trakcie analiz poznaje rodzaj i właściwości rynku by przy użyciu największej motywacji najmocniej zaatakować i opanować wybraną przestrzeń. Gdy już opanuje fragment rynku strategia pozawala na odpowiednie zabezpieczenie się przed wrogimi atakami konkurencji.

Czynniki

Przez czynnik „świadomości celu i zespół” rozumiem, wszystko, co jest związane z odpowiednim stworzeniem kompetentnego zespołu dążącego do realizacji celu niezależnie od chwilowych niepowodzeń, które wystąpią, gdy tylko uruchomimy działanie. Dalego tak ważne jest by zespół rozpoznał wszystkie możliwe ryzyka i niezależnie od nich prowadził działania prowadzące do realizacji celu.

Czynnik „sytuacji na rynku” opisuje wszystkie niezależnie od firmy relacje wpływające na stan rynku. Sytuacja makro i mikro gospodarcza, nastroje społeczne, zasobność portfela klientów, wykształcenie rynku, ale też wiedza klientów. Wszystko to, na co startując w sieci nie ma się wpływu, ale daje potencjał do wybrania odpowiedniego momentu do silniejszego wykorzystania dla swoich celów potrzeb rynku.

Rodzaj i właściwości rynku” powinien dotyczyć tego segmentu, na którym chcemy się pojawić. Może definiować konkurencję, jej właściwości, wszystkie pola działania, dynamikę, zasobność, potencjał na współistnienie na rynku, ale również może definiować brak konkurencji i konkretny potencjał na rozwój (Blue Ocean Strategy).

Kiedy czujemy, że jesteśmy gotowi do działania, sprawą zasadniczą jest poznanie rynku. Jeśli zna się rynek, można zaplanować odpowiednie działania. Dobrze zaplanowanie, można wykorzystać do zmniejszenia środków przy osiągnięciu takiego samego sukcesu. Można wybrać inny segment rynku by nie narazić się na niepotrzebne koszty w rywalizacji z silnym konkurentem. Można też opanować wiele segmentów i przeznaczyć na każdy z nich mniejsze kwoty lub wydać wszystko na opanowanie jednego by przejąć dominację.

Przez czynnik „motywacji” rozumiem kwalifikacje zarządzających, ich doświadczenie, szczerość, empatię, zdolność do podejmowania trudnych decyzji oraz charyzmę. Jeśli kierownik posiada doświadczenie, potrafi zareagować odpowiednio do zmieniających się warunków. Szczerość pozwala zespołowi zrozumieć jego intencję i kierowanie się podobnym celem. Posiadanie empatii wpływa na poznanie problemów zespołu i dbanie by wszyscy jego członkowie otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie i wiedzę. Jeśli potrafi podejmować trudne decyzje wyprzedza tych, którzy się wahają i zdobywa obszary, które są dostępne tylko dla zdecydowanych. Charyzmę wpływa na zespół, który zaczyna podąża za nim odczuwając szacunek i respekt. Zarządzający, którzy nie potrafią brać odpowiedzialności za trudne decyzje nie są w stanie osiągnąć nawet małego sukcesu a co dopiero zrealizować wielkich planów.

Przez „strategię” rozumiem zorganizowanie, kontrolę działań, podział funkcji w zespole, zaplanowanie zasobów, dobre przygotowanie do działania i wyznaczenie kierunków, do których wszyscy maja zmierzać. Jest to definicja wszystkiego, co ma się zdarzyć oraz zestaw odpowiedzi, co należy zrobić, gdy pojawią się niespodziewane sytuacje.

Zasady rozpoznania

Nie ma lidera rynkowego, który by nie używał analiz tych czynników. Ten, kto jest w ich określaniu biegły, zwycięża; kto ich nie jest w stanie określić – przegrywa. Dlatego też, w rozpoznaniu należy je uwzględnić i z jak największą starannością je wykonać.

Należy wybrać takiego zarządzającego, który zna cel i zespół, panuje nad motywacją zespołu, zna rynek i swoją konkurencję, posiada strategię by wyznaczać kierunki na rynku. Jeśli sam jesteś tym zarządzającym zapytaj siebie czy znasz te czynniki? Czy wiesz, które pomogą Ci osiągnąć sukces?

Zdolni pracownicy, dobre narzędzia, zgrane zespoły, znajomość celu to kluczowe przewagi. Zespół powinien być tak zmotywowany, że moment, gdy rozpoczynają pracę jest celebrowany a chwilowe zatrzymanie powoduje ich niezadowolenie. Takie zespoły pokonują dowolne przeszkody.

Na podstawie wiedzy o cechach kierowników i ich zespołach dosyć łatwo stwierdzić, który projekt się powiedzie. Jeśli kierownik jest w stanie podejmować trudne decyzje, które utrzymują działanie w równowadze a zespół wykonuje je bez dyskusji to świadczy to determinacji i potrzebie realizacji celu a to pozwala stwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem osiągnie sukces.

Strategia wejścia do Internetu polega na zbudowaniu odpowiedniego produktu i nieustannym stwarzaniu opinii o jego wyjątkowości. Dlatego, jeśli Twój pomysł jest przełomowy, zanim go pokażesz udawaj, że to nic ciekawego. Jeśli wymaga dużo pracy, udawaj, że jest strasznie prosty. Jeśli kończysz projekt, udawaj, że potrwa jeszcze miesiące. Jeśli konkurencja uwierzy, że jesteś słaby to nie przygotuje się na Twój produkt i będziesz miał szanse mocniej uderzyć w słabe punkty. To podstawowa zasada w Internecie, staraj się by konkurencja nie wiedziała, co robisz, lub by wiedziała nieprawdziwą informację. Jeśli zacznie myśleć, że robisz coś innego przygotuje się na inny Twój ruch. Siła Twoich działań będzie podwójna, gdy pochłonięta budowaniem odpowiedzi na Twój potencjalny krok konkurencja zostanie zaskoczona czymś, czego się nie spodziewała.

Jeśli widzisz, że konkurencja zbiera siły, przygotuj się na jej działanie. Pamiętaj, że te zasady działają w dwie strony i uważaj byś sam nie złapał się w pułapkę. Jeśli konkurencja jest silniejsza od Ciebie, unikaj konfrontacji. Często najsilniejszy na rynku posiada aroganckie cechy, możesz to wykorzystać spokojnie przygotowując się do pokazania produktu trzymając go na dystans. Aroganckie firmy często zapominają o swoich „małych” przeciwnikach działając szablonowo podpierając się swoją wcześniej wypracowaną przewagą i stabilnym przypływem zysków. Takie firmy można pokonać sprytem i strategią wykorzystując ich zaślepienie.

Firmy w Internecie często wykorzystują narzędzia i specjalistów do odpowiedniego pokazania się na rynku. Jeśli sam nie potrafisz tego robić na odpowiednim poziomie musisz wybrać takich pomocników, w których interesie będzie również budowanie swojej pozycji na Twoim sukcesie tj. będą rywalizować z pracującymi dla konkurencji.

Można spróbować również przejąć dobrych specjalistów obsługujących konkurencje, co spowoduje problem związany z poszukiwaniem innych współpracowników, co pewnie zajmie na chwilę konkurencje, jednakże nie będzie to tanie oraz prawdopodobnie nie osiągną takiej motywacji jak ich naturalni i rywalizujący konkurenci.

Kiedy dochodzi do konfrontacji w Internecie należy szybko reagować i szukać odpowiednich nisz, które pozwolą przywiązać rynek do produktu. Nie można sobie pozwolić na zignorowanie zmiany wywołanej przez konkurencję. Produkty nie mogą zostać pozostawione same sobie w dowolnym cyklu życia.

Liderami rynkowymi wcale nie są jedynie odkrywcy, lecz również szybcy naśladowcy (np. Google). Ci potrafią przetworzyć pomysł, dodać do niego brakujące czynniki i pokazać na rynku jakość, której rynek oczekuje. Będąc szybkim naśladowcą musisz skupić się na odszukaniu lepszego modelu biznesowego, wykorzystaniu lepszej pozycji rynkowej, odpowiedniej dojrzałości rynku lub po prostu lepszego zarządzania dla pomysłów, produktów konkurencji.

Nie można się jednak skupić jedynie na przetwarzaniu cudzych pomysłów. Należy również samemu być odkrywczym i pracować nad stworzeniem całkiem nowej, jakości. Zdobywanie wiedzy w obszarach nierozpoznanych, odkrywanie nowych rozwiązań pozwala przygotować się na przyszłość samemu ją ustalając.

Niezależnie od wyboru drogi brak rozpoznania obszaru, w której rozpoczyna się działalność przekreśla szanse sukcesu. Dlatego tak ważne jest, aby wykonać te analizy tak, aby warunki, w których startujemy były zupełnie zrozumiałe. Ważne jest również, aby rozpoznanie uczynić ciągłym procesem, ponieważ tylko tak można zapewnić naszym produktom odpowiednią ochronę i rozwój. Dlatego jeszcze raz, czy znasz czynniki, które zagwarantują Ci sukces w Internecie? Posiadasz wiedzę na temat świadomość celu i zespołu? Wiesz, jaka jest sytuacja na rynku? Jaki rodzaj rynku wybrałeś i jakie ma on właściwości? Czy zarządzający posiada odpowiednią motywację? Czy stworzyłeś strategię przyszłych działań? Jeśli na wszystkie te pytania odpowiadasz „tak” to znaczy, że czas pogłębić temat i przejść do tworzenia serwisu.